Category forecasting - proof of concept and tool development

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.advisorHolmström, Jan
dc.contributor.authorTakala, Tomi
dc.contributor.departmentTuotantotalouden osastofi
dc.contributor.schoolTeknillinen korkeakoulufi
dc.contributor.schoolHelsinki University of Technologyen
dc.contributor.supervisorTanskanen, Kari
dc.date.accessioned2020-12-04T13:57:13Z
dc.date.available2020-12-04T13:57:13Z
dc.date.issued2001
dc.description.abstractTässä diplomityössä esitellään Teknillisen korkeakoulun ecomlog-projektissa kehitetty tuotekategorioihin perustuva kysynnänennustamismenetelmä. Diplomityön tutkimusongelma on: Voisiko kategoriaennustaminen olla ratkaisu, jonka avulla voitaisiin tehdä laajamittaista yritystenvälistä ennustamisyhteistyötä? Työssä pyritään esittelemään kehitetty ennustamismenetelmä; tunnistamaan perinteisten menetelmien ongelmat; selittämään, miksi yhteistyötä tekemällä voitaisiin parantaa ennustamista; määrittelemään, mitä vaaditaan menetelmältä, jota käytetään yhteistyön tekemiseen; arvioimaan kategoriaennustamista asetettujen kriteerien perusteella; testaamaan menetelmä käytännössä ja tuomaan esille tärkeimmät asiat liittyen tuotekehitykseen ja kaupallistamiseen. Kysynnän ennustamisen tärkeys toimitusketjun hallinnan kannalta ja nykyisten menetelmien ongelmat tuodaan esiin kirjallisuustutkimuksen avulla. Yhteistyötä ehdotetaan ratkaisuksi parantamaan ennustamista ja kategoriaennustaminen esitellään mahdollisena työkaluna yhteistyön tekemiseen. Tämän jälkeen kategoriaennustamista arvioidaan yhteistyön tekemisen kannalta ja lopuksi menetelmää testataan käytännön kokeilujen avulla. Pysyvästi tarkat ennusteet, mahdollisuus tehdä ennusteet aikaisin, menetelmän helppokäyttöisyys ja mahdollisuus ennustetietojen jakamiseen tunnistetaan kriteereiksi, joita vaaditaan menetelmältä, jota käytetään yhteistyön tekemiseen. Tarkat ennusteet mahdollistavat tehokkaan toimitusketjun hallinnan ja motivoivat osapuolia yhteistyöhön. Mahdollisuus aikaiseen ennustamiseen takaa sen, että muutoksiin voidaan reagoida ajoissa. Menetelmän helppokäyttöisyys puolestaan mahdollista yhteistyön ja parempien ennusteiden tekemisen, koska useamman ihmisen asiantuntemus voidaan käyttää hyväksi. Ennustetiedon jakamisen avulla toimitusketjun osapuolet pystyvät paremmin sopeuttamaan toimintonsa toisiinsa. Kategoria-analyysien ja ennustuskokeilujen perusteella voidaan todeta, että menetelmä on käyttökelpoinen. Tuotekategoriat ovat hyvä perusta ennustamiselle, koska päivittäistavarakaupassa muukin suunnittelu tehdään usein tällä tasolla. Jos ennustamisen pohjaksi otetaan kategoriasuunnittelu, ennusteet voidaan tehdä jo suunnitteluprosessin alussa. Saavutettu ennustetarkkuus on ollut hyvä. Ennusteet ovat olleet joko samalla tasolla tai parempia kuin yleisesti saavutetaan. Lisäksi ennusteiden tekeminen ei ole vaatinut paljoa aikaa, koska ennusteet tehdään koko tuotekategorialle kerrallaan, ei yksittäisille tuotteille. Vaikka menetelmä todetaan hyväksi, se ei vielä sellaisenaan sovi laajamittaiseen ennustamiseen. Tämän vuoksi työn lopussa annetaan suosituksia menetelmän ja työkalun jatkokehitykseen.fi
dc.format.extent63
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/89046
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-2020120447881
dc.language.isoenen
dc.programme.majorTeollisuustalousfi
dc.programme.mcodeTU-22fi
dc.rights.accesslevelclosedAccess
dc.subject.keyworddemand forecastingen
dc.subject.keywordkysynnän ennustaminenfi
dc.subject.keywordsupply chain managementen
dc.subject.keywordtoimitusketjun hallintafi
dc.subject.keywordcollaborationen
dc.subject.keywordyhteistyöfi
dc.subject.keywordcategory managementen
dc.subject.keywordkategoriasuunnittelufi
dc.titleCategory forecasting - proof of concept and tool developmenten
dc.titleKategoriaennustaminen - menetelmän testaus ja kehitysfi
dc.type.okmG2 Pro gradu, diplomityö
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.publicationmasterThesis
local.aalto.digiauthask
local.aalto.digifolderAalto_02720
local.aalto.idinssi17835
local.aalto.openaccessno
Files