Active management, investment style and mutual fund performance - Evidence from the Nordic market

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2021-12-14
Department
Major/Subject
Systems and Operations Research
Mcode
SCI3055
Degree programme
Master’s Programme in Mathematics and Operations Research
Language
en
Pages
49+6
Series
Abstract
This thesis examines the impact of active management and investment style on mutual fund performance in the Nordic market. Both active management and investment style have been investigated separately in other markets, but in the Nordic context, little previous research exists. The study builds on Cremers and Petäjistö (2009) and Petäjistö (2013) work, expanding the Cremers and Petäjistö work to incorporate the impact of investment style on mutual fund performance. The sample consists of Nordic funds domiciled in Finland, Sweden, Norway and Denmark with their investment area in the Nordic countries. The data is from 2000-2020. The funds are sorted based on the mutual funds’ active share and tracking error, following the methodology by Petäjistö (2013). The five categories used in the sorting are closet indexers, moderately active, factors bets, concentrated and stock pickers. Contrary to the Petäjistö (2013) findings, the best-performing funds in the Nordic sample are the concentrated funds, i.e. the funds that generally have an undiversified holding. In the original Petäjistö (2013) work, the best performing funds are the stock pickers. In the Nordic sample, the stock pickers do not offer superior performance compared to the other fund classes. In addition to examining active management, this thesis investigates the mutual fund performance by sorting the funds based on style. The style is examined for all funds and separately for each Petäjistö (2013) fund class. Small-cap style, proxied by the Small-Minus-Big Carhart factor loading seems to provide an ability to generate positive abnormal returns. However, the value style, proxied by the HML factor loading, does not seem to yield a difference in risk-adjusted performance. Within the Petäjistö classes, shifting weight onto the small-cap style seems to improve mutual fund performance in closet indexer and moderately active fund categories. This is measured proxying the style with the SMB factor loading. Moreover, the factor bets, concentrated and stock picker funds seek to earn returns by shifting weight onto small-cap stocks, based on the SMB factor loading. This thesis contributes to the literature in two ways. First, it examines the active management in the Nordic market. Second, it provides evidence that active managers are able to improve their funds’ performance by shifting weight onto small-cap stocks.

Tämä diplomityö tutkii aktiivisen salkunhoidon ja sijoitustyylin vaikutusta osakerahastojen tuottoihin Pohjoismaissa. Aktiivista salkunhoitoa ja sijoitustyylejä on aiemmin tutkittu muilla markkinoilla, mutta Pohjoismaissa aiempaa tutkimusta ei juurikaan ole. Tutkimus pohjautuu Cremersin ja Petäjistön (2009) ja Petäjistön (2013) artikkeleihin. Lisäksi tutkimus laajentaa Cremersin ja Petäjistön tutkimusta selittämällä rahasto-en suorituskykyä tyylin avulla. Tutkimuksen otos koostuu pohjoismaisista rahastoista, joiden kotimaa on Suomi, Ruotsi, Norja ja Tanska ja joiden sijoitusten sijainti on Pohjoismaissa. Data on vuosilta 2000-2020. Rahastot on jaoteltu niiden aktiiviosuuden ja indeksipoikkeaman avulla Petäjistön (2013) metodologian mukaan. Jaottelussa käytetään viittä kategoriaa, jotka ovat piiloindeksoijat, kohtalaisen aktiivisuuden rahastot, faktorirahastot, keskittyneet rahastot ja osakkeidenpoimijat. Vastoin Petäjistön (2013) tuloksia parhaiten suoriutuvat keskittyneet rahastot, jotka yleensä sijoittavat keskittyneesti välttäen sijoitusten hajautusta. Petäjistön (2013) tuloksissa parhaiten pärjäsivät osakkeiden poimijat. Pohjoismaisessa otoksessa osakkeiden poimijat eivät tarjoa ylivertaisia tuottoja muihin rahastokategorioihin verrattuna. Aktiivisen salkunhoidon lisäksi tämä diplomityö selittää rahastojen suorituskykyä sijoitustyylin avulla. Tyylin vaikutusta tutkitaan kaikille rahastoille ja jokaiselle Petäjistön (2013) kategorialle. Pienen markkina-arvon yrityksiin sijoittaminen, tutkittuna Carhart-mallin small-minus-big-kertoimen kautta, näyttää tarjoavan keinon saavuttaa ylisuuriatuottoja. Kuitenkaan arvosijoittaminen, tutkittuna Carhart-mallin HML-kertoimen kautta, ei pysty tuottamaan eroa riskikorjattuihin tuottoihin. Petäjistön luokkien sisällä pienen markkina-arvon osakkeiden painon lisääminen vaikuttaa tarjoavan keinon lisätä tuottoja piiloindeksoijien ja kohtalaisen aktiivisuudenrahastojen joukossa. Tämä nähdään SMB-kertoimen lisäyksestä. Lisäksi faktorirahastot, keskittyneet rahastot ja osakkeiden poimijat vaikuttavat etsivän lisätuottoja pienenmarkkina-arvon osakkeista näiden rahastojen SMB-kertoimen perusteella. Tässä diplomityössä on uutta tietoa kahdella osa-alueella. Ensiksi se tutkii aktiivisen salkunhoidon vaikutuksia Pohjoismaissa. Toiseksi se näyttää, että salkunhoitajat pystyvät lisäämään rahastojensa tuottoja sijoittamalla pienen markkina-arvon osakkeisiin
Description
Supervisor
Salo, Ahti
Thesis advisor
Kaila, Ruth
Keywords
active management, investor style, fund performance, abnormal returns, mutual funds
Other note
Citation