Uncovering Greenwashing – Approaches for Understanding and Addressing the Complexity of Deceptive Environmental Practices

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Bachelor's thesis
Date
2024
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Markkinointi
Language
en
Pages
52
Series
Abstract
Greenwashing poses significant challenges for corporate responsibility, consumer trust, and environmental sustainability. This thesis offers insights for businesses, policymakers, and consumers to navigate sustainability claims and ethical marketing practices. Using bibliometric analysis, this thesis explores the evolution of greenwashing literature, revealing a dichotomy between corporate and consumer perspectives. By integrating these dimensions, as well as discussing mitigation strategies, this study aims to provide a comprehensive understanding of the phenomenon. The findings highlight the complex dynamics of greenwashing, often driven by conformity rather than genuine adherence to social norms. Ambiguous regulations offer little deterrence, and the severity of consequences depends on perception, leading sometimes to accusations even without deceptive actions. Synthesizing existing literature, this thesis emphasizes the interconnected implications of greenwashing on organizations, consumers, and society. It underscores the need for collaborative initiatives and systematic assessment tools to address deceptive marketing practices effectively. To promote genuine sustainability, transparency must be prioritized by companies, while policymakers should develop punishment mechanisms and subsidy programs to discourage greenwashing while encouraging authentic green practices.

Vastauksena kasvavaan ympäristöhuoleen yritykset ovat ottaneet vihreät arvot yhä tiiviimmin osaksi liiketoimintaansa. Vaikka monet todella tavoittelevatkin kestävämpää kehitystä, yhä useammat valitsevat "helpon ulospääsyn" pois yhteiskunnan paineiden alta: viherpesun. Viherpesu on valheellista markkinointia, viestintää tai toimintaa, jolla yritykset pyrkivät viestimään sitoutumisestaan ympäristöarvoihin, sitoutumatta niihin oikeasti. Kyseisen ilmiön monimutkaisuus vaikeuttaa sen määrittelyä ja tehokkaiden interventioiden kehittämistä. Tämä tutkimus, bibliometrisen analyysin avulla, yhtenäistää ja jäsentelee aiempaa kirjallisuutta viherpesusta. Se tarkastelee sekä yritysten että kuluttajien näkökulmaa ja käsittelee viherpesun ajureita, havaitsemista ja vaikutuksia. Tutkimus korostaa, että viherpesun haitat ovat tiiviisti kytköksissä yhteiskunnan kestävän kehityksen tavoitteisiin. Viherpesun pysäyttäminen vaatii toimia niin yrityksiltä kuin yhteiskunnan päättäjiltä. Yritysten päässä tulisi keskittyä läpinäkyvyyteen, kun taas yhteiskunnan päässä tärkeimpänä prioriteettina tulisi olla selkeiden säännösten kehittäminen. Jotta viherpesun vähenemisen lisäksi todellinen vihreä liiketoiminta lisääntyisi, rangaistuksien rinnalle tulisi ottaa käyttöön vihreitä kannustimia. Viherpesuun puuttuminen on edellytys merkityksellisen kestävän kehityksen saavuttamiselle liiketoiminnassa.
Description
Thesis advisor
Blakaj, Hedon
Keywords
greenwashing, green marketing, sustainability, corporate social responsibility (CSR), environmental responsibility, information disclosure
Other note
Citation