Omaisuudenhallinnan ja kunnossapidon johtamisen kehittäminen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2017-12-13
Department
Major/Subject
Operations and Service Management
Mcode
SCI3049
Degree programme
Master’s Programme in Industrial Engineering and Management
Language
fi
Pages
89
Series
Description
Supervisor
Holmström, Jan
Thesis advisor
Lam, Riikka
Keywords
omaisuudenhallinta, kunnossapito, tulosperusteinen sopimus, kapeikkoajattelu
Other note
Citation