Development of simulation and process planning tools for manufacturing simulation software

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Engineering | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2013
Major/Subject
Tuotantotekniikka
Mcode
Kon-15
Degree programme
Language
en
Pages
98
Series
Abstract
The goal for this thesis was to develop the simulation tools for 3D simulation software and research the possibility of adding process planning features to it. Software had comprehensive features for factory simulation and visualization, but there was still need for easier to use simulation model building, process planning and simulation results analysing tools. Work for the thesis consisted of initial research and background literature review; definition of the current state of simulation and process planning software's and requirements from the users in the markets today. Research was conducted so that the development would follow the cutting edge of simulation and process planning software evolution. This leads to the definitions of the needed features and tools, as well as initial designs for the suggested features and their working principles. At this stage, most important features were chosen and the guidelines for the development project were directed to component library definitions and other tools to allow easier simulation model building, as well as results gathering and analysing. Suggested tools consist of icon based "drag&drop" type interface to easily create simulation models from readymade component library. Gathering and analysing of the simulation results and statistics would also be significantly easier with the suggested tools. Actual implementation of the designed tools consisted of just testing the ideas roughly with easy to use Python scripts inside the software. This allowed some level of rough testing and verification of ideas and general concepts of the features. But nevertheless, frameworks and designs for simulation and process planning tools were developed and thus the goal of this thesis was achieved.

Diplomityön tavoitteena oli kehittää 3D simulaatio- ja visualisointiohjelman simulointiominaisuuksia ja tutkia prosessinsuunnitteluominaisuuksien kehittämismahdollisuuksia. Ohjelmalla oli tarvetta helpommin käytettäviin työkaluihin simulaatiomallin rakentamiseen sekä simulaatiotulosten keräämiseen ja analysointiin. Työ sisälsi tutkimuksen ja kirjallisuuskatsauksen simulaatio- ja prosessinsuunnitteluohjelmien nykytilasta ja näiden tuotteiden asiakasvaatimuksista tämän päivän markkinoilla. Tämä mahdollisti mahdollisimman nykyaikaisten teknologioiden huomioimisen työssä. Tämä johti tarvittavien ominaisuuksien määrittämiseen sekä alustaviin suunnitelmiin työkaluille ja niiden toimintaperiaatteille. Tärkeimpiä ominaisuuksia valittiin ja kehitystyö keskitettiin komponenttikirjaston kehittämiseen, mikä mahdollistaisi helpomman simulointimallien kehittämisen sekä helpomman tulosten keräämisen ja analysoinnin. Ehdotetut työkalut sisälsivät ikonipohjaisen käyttöliittymän, jonka toiminta perustuu yksinkertaisiin "veda ja pudota" -menetelmiin mallien valmistamiseksi valmiista komponenttikirjastoista. Käyttöliittymä helpottaisi myös tulosten keräämistä ja analysointia merkittävästi. Viimeisessä vaiheessa ideoita ja konsepteja testattiin käytännössä kehitetyllä ohjelmalla. Testaamiseen käytettiin yksinkertaistettuja tilanteita, joita pystyttiin mallintamaan kevyen Python-koodin avulla ideoiden toimivuuden kokeilemiseksi ja varmistamiseksi. Vaikka implementointia ei tämän projektin aikana tehty, voidaan työn tavoitetta pitää saavutettuna, eli simulointi- ja prosessinsuunnittelutyökalujen kehittäminen onnistui ja määritettyjen suunnitelmien perusteella implementointi voidaan aloittaa.
Description
Supervisor
Niemi, Esko
Thesis advisor
Velez, Ricardo
Keywords
simulation, simulointi, process planning, prosessinsuunnittelu, factory simulation, työkalujen kehittäminen, software development
Other note
Citation