Asiakirjat uusjaosta Harvian ja Hirvelän perintötaloilla N:o 1 ja N:o 2 Pihkalan kylässä Kemiön kunnassa Turun ja Porin lääniä : Toimitus N:o 22208

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
1943
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
114
Series
Description
Keywords
Other note
Citation