Individual conditions in a smart environment

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Electrical Engineering | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2010
Major/Subject
Sovellettu elektroniikka
Mcode
S-66
Degree programme
Language
en
Pages
ix + 45 s. + liitt. 7
Series
Abstract
A smart space is able to acquire knowledge about its environment and adapt to its inhabitants in order to increase their quality of personal experience in the space. The recent technological advances have made smart spaces truly feasible, for instance, in applications where the surrounding conditions in a space need to be controlled efficiently to maximize the comfort of each individual. This has evoked the idea of creating individual conditions in an intelligent environment. A demo space capable of demonstrating the ability of a smart environment to provide individual conditions in a space was implemented in the lobby of Aalto University Design Factory. The individual conditions are created by determining the location of people in the space and adjusting the ambient lighting, music, and temperature accordingly. The demo space is equipped with a capacitive sensor floor that is used for determining the presence and location of people. The system is also capable of identifying the user by utilizing RFID technology and setting the surrounding conditions that the identified person had in use during his previous visit to the space. The constructed demo space is capable of demonstrating the idea of creating individual conditions in a smart environment. However, its reliability and the usability have to be improved in order to make it more appealing. It was concluded that in addition to the capacitive sensor floor, additional presence detection methods should he utilized to improve the occupancy detection reliability and thereby the performance of the entire system. Also the design process of a smart space should take a more user-centred approach to ensure maximal comfort and the aesthetic appeal of the environment and its devices, as well as making the functions of the smart space clearly visible and understandable.

Älykäs tila kykenee tarkkailemaan ja hankkimaan tietoa ympäristöstään sekä mukautumaan tilassa olevien ihmisten mieltymyksiin ja tarpeisiin. Teknologian nopea kehittyminen on mahdollistanut älykkäiden ympäristöjen hyödyntämisen eri sovelluksissa, kuten sellaisissa, joissa ympäristön olosuhteita halutaan kontrolloida tehokkaasti yksittäisten henkilöiden viihtyvyyden parantamiseksi. Tämä on herättänyt ajatuksen yksilöllisistä olosuhteista älykkäässä tilassa. Aalto-yliopiston Design Factoryn aulaan rakennettiin älykkään ympäristön demotila yksilöllisten olosuhteiden demonstrointia varten. Nämä olosuhteet luodaan kontrolloimalla ympäristön valaistusta, musiikkia sekä lämpötilaa sen mukaan missä ihmiset sijaitsevat. Demotilan lattia on varustettu kapasitiivisella anturimatolla, jota käytetään henkilöiden paikan määrittämiseen. Tämä älykäs ympäristö kykenee lisäksi RFID -teknologiaa hyödyntäen tunnistamaan käyttäjän ja asettamaan ympäristön olosuhteet samoiksi kuin henkilön edellisellä käynnillä. Rakennetun demotilan avulla voidaan demonstroida yksilöllisten olosuhteiden luomista älykkäässä ympäristössä. Silti sen toimivuuden luotettavuutta sekä käytettävyyttä tulisi parantaa käyttäjäkokemuksen parantamiseksi. Toimintoja arvioitaessa päädyttiin siihen, että kapasitiivisen anturimaton rinnalla tulisi käyttää muita läsnäolotunnistimia, jotta henkilöiden seuranta ja siten myös koko systeemin toimintakyky olisi luotettavampaa. Lisäksi älykkään ympäristön suunnittelun tulisi olla hyvin käyttäjälähtöistä, jotta tilan ja sen laitteiden mielekkyys voitaisiin taata. Lisäksi näin voitaisiin varmistaa, että älykkään tilan eri toiminnot olisivat selkeästi tunnistettavissa ja ymmärrettävissä.
Description
Supervisor
Sepponen, Raimo
Thesis advisor
Linnavuo, Matti
Keywords
smart environment, älykäs ympäristö, individual conditions, yksilölliset olosuhteet, capacitive sensor floor, kapasitiivinen anturilattia, RFDI
Other note
Citation