Hans Gutzeitin vuonna 1872 Kotkaan perustaman Norjan sahan työväen asuntoalueiden vaiheet ja kahden säilyneen pytingin käyttö- ja korjaussuunnitelma

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
1994
Major/Subject
Arkkitehtuurin historia
Mcode
A-27
Degree programme
Language
fi
Pages
Series
Description
Supervisor
Helander, Vilhelm
Keywords
Other note
Citation