Liikkeenjohdon päätöksenteon tukijärjestelmistä

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1983
Major/Subject
Sovellettu matematiikka
Mcode
00.02
Degree programme
Language
fi
Pages
79 s. + liitt. 5
Series
Description
Supervisor
Ruuth, Sampo
Keywords
Other note
Citation