Villähteen koulun laajennus

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
P1 Ark A Folio
Date
2014
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
59
Series
Abstract
Diplomityöni on Nastolassa sijaitsevan Villähteen koulun laajennus, josta olen tehnyt toimeksiantona Nastolan kunnalle hankesuunnitelman luonnokset. Nastolan kouluverkostoa tehostetaan vanhoja kyläkouluja lakkauttamalla ja suurempia koulukokonaisuuksia rakentamalla. Sama ilmiö on käynnissä myös lukuisissa muissa kunnissa. Villähteen koulun tapauksessa vanhaa kyläkoulua on kuitenkin päätetty laajentaa. Suunnitelmani toimii esimerkkinä maaseutumaisen perinnerakentamisen modernista laajentamisesta. Villähteen koulu sijaitsee avoimessa peltomaisemassa Salpausselän harjun kupeessa. Koulun välittömässä läheisyydessä kulkevat Valtatie 12 ja Lahti-Kouvola -junarata, jotka aiheuttavat koulun alueelle meluhaittaa. Samalla Villähteen koulu muodostaa Nastolalle tunnistettavan maamerkin ja vastapainon viereisen valtatien liittymään rakennetuille automarketeille. Villähteen koulun vanhin rakennus on vuonna 1924 rakennettu hirsirakenteinen kansakoulu. Vuonna 1986 alueelle rakennettiin uusi laajennussiipi ja erillinen liikuntasalirakennus. Punamultamaalatut rakennukset muodostavat maatilan pihapiiriä muistuttavan sommitelman. Uuden laajennuksen suunnittelussa tavoitteenani oli muodostaa eri aikakauden rakennuksista koostuva hallittu kokonaisuus, jossa uusi laajennus sopeutuu ympäristöönsä ja edustaa samanaikaisesti nykyaikaista arkkitehtuuria. Tutkimalla Villähteen koulun vanhojen rakennusten suunnitteluperiaatteita tavoitteenani oli kehittää perinteisen maaseutumaisen rakennustyypin moderni tulkinta, joka tarjoaa nykyaikaiset, muuntojoustavat ja energiatehokkaat opetustilat. Nastolan kunnan budjetti laajennuksen rakentamiseksi on haastava, mikä on vaikuttanut olennaisesti valittuihin suunnitteluratkaisuihin. Tavoitteenani on ollut kehittää laajennuksesta kustannustehokas ja toteutuskelpoinen suunnitelma, joka tehokkuudestaan huolimatta olisi elämyksellistä arkkitehtuuria. Uuteen laajennukseen on tarkoitus sijoittaa perus- ja esiopetuksen tiloja. Laajennuksen bruttoala on 1705 m2. Käsittelen diplomityöni selostuksessa tulevaisuuden koulun suunnittelua ja esittelen lyhyesti muutamia viimeaikaisia koulusuunnittelmia ja laajennusreferenssejä. Kerron myös suunnittelualueesta ja Nastolan koulujen tilanteesta. Käsittelen aiheita laajennuksen suunnittelun kannalta olennaisista näkökulmista, mutta tarkoitukseni ei ole syventyä tässä työssä perinnerakentamiseen tai koulusuunnitteluun erityisen tarkasti. Kerron myös suunnitteluprosessini eri vaiheista laajennuksen suunnitteluratkaisujen perustelemiseksi.

The subject of this master thesis is a scheme for a new extension to Villähde school located in Nastola. As a part of this thesis I was commissioned to produce the outline drawings of the extension for Nastola municipality. At the moment, the school network in Nastola is changing. Old village schools are closed down while larger schools are being built in order to reduce expenses. This phenomenon is occurring all around Finland. However, Nastola has decided to build an extension to the village school of Villähde. This scheme serves as an example of building modern extensions to vernacular architecture in traditional Finnish landscapes. Villähde school is located in open scenery and in the midst of fields next to Salpausselkä esker. Highway 12 and the railroad between Lahti and Kouvola bypass the school at a close distance and cause noise. The location is visible from afar which leads Villähde school to form a landmark of Nastola and a contrast to the supermarkets by the highway exit close by. The oldest building of Villähde school is built in 1924 and it is made of logs. An extension and a separate gym building were built on the premises in 1986. Painted with red ochre, the buildings form a composition that resembles the yard of a traditional Finnish farm. The goal of this thesis is to create a solid entity to Villähde school which consists of buildings from different eras. The new extension would need to respect the surroundings while simultaneously represent modern architecture. The aim is to find a contemporary interpretation of a traditional rural building by following the design principles of the existing buildings in the area. The new extension needs to offer modern, flexible and energy-efficient learning spaces that suit the strict building budget set by the municipality. This has affected the choices made during the design process. The goal has been to develop a scheme for the extension that would be cost-efficient and yet offer memorable architecture. The new extension consists of spaces for preschool and primary school education. The gross floor area of the extension is 1705 m2. In this thesis I will briefly analyze the different aspects of modern elementary education and showcase some recent school architecture. I will tell about the building site and the situation of the school network in Nastola. The aim of this thesis is not to be a profound study on traditional buildings nor school design in general. I will analyze these themes to the extent which is relevant to the design of the new extension. I will also showcase the design process of this thesis in order to justify the decisions made for the scheme.
Description
Supervisor
Sanaksenaho, Pirjo
Thesis advisor
Hollmén, Saija
Keywords
laajennus, koulusuunnittelu, Villähde, Nastola, perinnerakentaminen
Other note
Citation