Dimensioning and Performance Modelling of Common Channel Signalling Transfer Points

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1998
Major/Subject
Tietoliikennetekniikka
Mcode
S-72
Degree programme
Language
en
Pages
90
Series
Abstract
Yhteiskanavamerkinantoverkon kuormitus on kasvanut huomattavasti uusien palveluiden käyttöönoton myötä. Erityisesti ISDN-lisäpalvelut sekä matkaviestimien ja älyverkkopalveluiden lisääntynyt käyttö kuormittavat verkkoa. Tämä saattaa aiheuttaa suorituskyvyn heikkenemistä siten, että uusien sekä jo käytössä olevien palveluiden laatu heikkenee. Verkkoelementtien suorituskykyä sekä kapasiteettia on siis tutkittava. Tässä työssä luotiin DX 200-järjestelmän merkinannon siirtopisteelle suorituskykymalli. Jokaista yhteiskanavamerkinantoon kuuluvaa protokollapinon kerrosta on tutkittu ja sen vaikutus kokonaissuorituskykyyn on joko laskettu tai mitattu. Merkinannon siirtopisteen kapasiteetti on myös esitetty. Mittauksissa havaittiin, että erityisesti 64 kbit/s merkinantolinkin suorituskykyä on parannettava. Muutamissa tapauksissa sen vaikutus kokonaissuorituskykyyn oli yli 90%. Muita DX 200-järjestelmän pullonkauloja ovat muun muassa sanomaväyläliitäntä sekä DMC-taustaväylä. Merkinannon siirtopisteen mitoituksessa on otettava huomioon erityisesti merkinantolinkkien kapasiteetti sekä prosessoreiden kuormitus. Työhön liittyvää tietoa on kerätty kirjallisuuden, standardointijärjestöjen suositusten, haastatteluiden sekä suorituskykymittausten avulla.
Description
Supervisor
Halme, Seppo J.
Keywords
signallin system No 7, yhteiskanavamerkinanto, signalling network, merkinantoverkko, performance, suorituskyky, dimensioning, mitoitus, MTP, sanomansiirto-osa
Other note
Citation