Utilization of code clones in productization process to detect customer-specific differences

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.advisorRistikangas, Mikko
dc.contributor.authorSalmivaara, Erika
dc.contributor.schoolInsinööritieteiden korkeakoulufi
dc.contributor.supervisorMalmi, Lauri
dc.date.accessioned2017-11-27T13:04:33Z
dc.date.available2017-11-27T13:04:33Z
dc.date.issued2017-10-30
dc.description.abstractThe topic for this thesis was inspired by two case studies. The case studies are applications that are conceptually but not technically products. Their code bases contain customer-specific branches. The development strategy with the case studies has been forking an existing branch and customizing it to the needs of the new client. Code reuse and forking can be an efficient or even a necessary development strategy due to time pressure. However, code duplication may result in harder maintainability of the code base which in turn increases the maintenance costs. Finding similar code fragments is researched in the field of code clone detection. Code clones are code fragments that are either the same or similar. The similarity can be categorized into 4 types. Type I clones are exact matches that differ only in layout, whitespace or comments. In addition to type I changes, type II clones can differ in identifier names and types or literal values. Furthermore, type III clones can have statements added, deleted or modified within the code fragments under comparison. Type IV clones are functionally similar clones. There are different kinds of techniques and tools for both detecting and visualizing clones. Different techniques find different sets of clone types. Code clone visualizations present both the overview of the cloning situation, and the details in the source code level. The branches of the same product of the case studies can be considered as clones of each other. They are expected to remind type III clones. They essentially originate from the same code base, but each one has added, deleted and modified statements within the corresponding files between the other branches. Identifying these changes facilitate forming an overall picture of how much the branches truly differ. The transformation process from development of customer-specific software to product software is called productization. In order to productize, the differences in the branches must be determined. Each customization needs to be considered in the productization process to avoid reducing the value of the product. We defined a process how to utilize code clone visualizations to explore differences between customer-specific branches. Conclusion of this thesis is that utilization of code clones clearly expedites the productization process. The visualizations aid to locate the differences much faster than manually. Code clone detection is applied to fade out the uninteresting differences between the branches. Hence, the method aids to navigate to the truly interesting customizations that require manual inspection. The method also provides a general view of the cloning situation, which eases the task of estimating the workload. The process is applicable in situations, where the diverged code bases are expected to remind each other structurally, yet contain so many changes that a manual comparison of the branches with file comparison tools would be too time-consuming.en
dc.description.abstractMotivaatio diplomityön tekemiselle syntyi kahden tapaustutkimuksen johdosta. Ne käsittelevät sovelluksia, jotka ovat käsitteellisellä tasolla tuotteita, mutta eivät teknisesti. Niiden lähdekoodit sisältävät asiakaskohtaisia haaroja. Kehitysstrategia sovellusten kohdalla on ollut haarauttaa koodipohja asiakaskohtaiseksi koodipohjaksi ja muokata se asiakastoiveiden mukaiseksi. Koodin uusiokäyttö voi olla tehokas tai jopa tarvittava kehitysstrategia aikataulupaineiden johdosta. Toisteinen koodi voi kuitenkin hankaloittaa sovellusten ylläpitoa ja täten nostaa ylläpitokustannuksia. Samankaltaisten koodin osien etsimistä on tutkittu koodikloonien tutkimusalalla. Koodikloonit ovat koodin osia, jotka ovat joko samoja tai samankaltaisia. Samankaltaisuus voidaan luokitella neljään tyyppiin. Tyypin I kloonit eroavat vain ulkoasun, tyhjätilamerkkien tai kommenttien osalta. Tyypin II kloonit voivat erota myös muuttujien nimien tai tyyppien osalta tai literaalien arvoissa. Tyypin III klooneissa voi olla lisättyjä, poistettuja tai muuttuneita lauseita välissä. Tyypin IV kloonit ovat toiminnaltaan samankaltaisia. Koodikloonien tunnistamiseen ja visualisointiin on erilaisia menetelmiä. Eri tekniikat löytävät eri tyyppisiä klooneja. Koodiklooneista voidaan visualisoida sekä kokonaiskuva kloonaustilanteesta että yksityiskohdat lähdekooditasolla. Saman tuotteen haarat tapaustutkimuksissamme voidaan ajatella olevan tyypin III klooneja toisistaan. Ne periytyvät alun perin samasta koodipohjasta, mutta jokaisessa on lisättyjä, poistettuja ja muutettuja lauseita toisiaan vastaavien tiedostojen välillä. Nämä muutokset halutaan havaita, jotta voimme saada kokonaiskuvan siitä, kuinka paljon haarat todellisuudessa eroavat toisistaan. Tutkimuksen kohteena oli tuotteistusprosessi, jossa asiakaskohtaisesti räätälöidyt koodipohjat pyrittiin muuntamaan yhdeksi tuotteeksi. Tavoitteena oli selvittää kaikkien koodipohjien asiakaskohtaisesti räätälöidyt osat, jotta ne tulisivat huomioitua tuotteistusprosessissa. Jokainen räätälöinti voi olla tuotteen arvoa nostava tekijä. Kehitimme prosessin, jonka mukaisesti kloonien visualisointeja voidaan käyttää tuotteistusprosessissa. Tutkimuksessa havaittiin, että koodikloonien hyödyntäminen nopeutti selkeästi tutkimuskohteiden tuotteistusprosessia. Visualiointien avulla erot löydetään huomattavasti nopeammin kuin manuaalisesti. Kloonien tunnistusmenetelmiä käytetään tässä yhteydessä häivyttämään koodipohjasta epäkiinnostavat erot. Täten menetelmä ohjaa niiden erojen äärelle, joiden tarkastelu oikeasti vaatii manuaalista tulkintaa. Menetelmä antaa myös kokonaiskuvan tilanteesta, mikä helpottaa tuotteistamiseen tarvittavien työmääräarvioiden tekemistä. Menetelmä sopii tilanteisiin, jossa toisistaan erkaantuneet koodipohjat muistuttavat vielä rakenteeltaan toisiaan, mutta sisältävät niin paljon muutoksia, että käsin tehtävä koodihaarojen vertailu tiedostojen vertailuun tarkoitetulla työkalulla olisi liian aikaa vievää.fi
dc.format.extent79
dc.format.mimetypeapplication/pdfen
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/29001
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-201711277811
dc.language.isoenen
dc.programmeGeomatiikan koulutusohjelmafi
dc.programme.majorOhjelmistotekniikkafi
dc.programme.mcodeT3001fi
dc.subject.keywordcode similarityen
dc.subject.keywordcode cloneen
dc.subject.keywordproductizationen
dc.subject.keywordlegacy softwareen
dc.subject.keywordtechnical debten
dc.subject.keywordprogram comprehensionen
dc.titleUtilization of code clones in productization process to detect customer-specific differencesen
dc.titleKoodikloonien hyödyntäminen asiakaskohtaisten erojen havaitsemiseksi tuotteistusprosessissafi
dc.typeG2 Pro gradu, diplomityöfi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotDiplomityöfi
local.aalto.electroniconlyyes
local.aalto.openaccessyes
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
master_Salmivaara_Erika_2017.pdf
Size:
4.4 MB
Format:
Adobe Portable Document Format