Tutkimus eräiden kupariseosvalanteiden raekoon pienentämisestä ymppäyksellä

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1967
Major/Subject
Metallitekniikka
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
79
Series
Description
Supervisor
Miekk-oja, H.
Keywords
Other note
Citation