Liukastumistapaturmien vähentäminen logistiikkayrityksessä

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2017-03-20
Department
Major/Subject
Tuotantotekniikka
Mcode
K3002
Degree programme
Konetekniikan koulutusohjelma
Language
fi
Pages
110+15
Series
Description
Supervisor
Aaltonen, Kalevi
Thesis advisor
Kautonen, Pia
Keywords
liukastuminen, liukastumistapaturma, tapaturma, posti, kaatuminen
Other note
Citation