Pricing of outpatient pharmaceuticals and price controls in the Finnish pharmaceutical market

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Bachelor's thesis
Electronic archive copy is available locally at the Harald Herlin Learning Centre. The staff of Aalto University has access to the electronic bachelor's theses by logging into Aaltodoc with their personal Aalto user ID. Read more about the availability of the bachelor's theses.
Date
2023
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Bachelor’s programme in Economics
Language
en
Pages
25
Series
Abstract
Growing health care expenditures are in many countries, including in Finland, a constant concern. As medicine expenditures are a major contributor to the growth of health care expenditures, decision-makers need to find efficient ways to control the prices of med-cines. Since the price of a pharmaceutical is affected by many factors, to be able to identify efficient ways to control the prices, it is important to understand how different factors and their combinations may affect the price. This literature review aims to identify which factors impact the pricing of outpatient pharmaceuticals in Finland. Additionally, the theoretical and empirical impacts of price controls used in the Finnish pharmaceutical market are examined. The effectiveness and adequacy of the current price controls are discussed, and potential areas of developments of the current price controls are considered to possibly enable greater savings in medicine expenditures in the future. Lengthy patents, high research and development costs, inelastic demand as well as strict regulation are identified as general characteristics of the pharmaceutical markets impacting how prices of pharmaceuticals are formed. In Finland, the retail price of prescription and over-the-counter pharmaceuticals is determined by the Government Decree on pharmaceutical tariffs (713/2013). Additionally, the customer’s out-of-pocket costs are affected by the reimbursement status of a pharmaceutical. The wholesale price of a prescription pharmaceutical, on the other hand, is affected by factors such as competition, generic substitution and the reference price system. Based on available empirical studies, generic substitution and the reference price system seem to be good price controls, although some areas of developments are identified. What comes to the prices of over-the-counter pharmaceuticals, the literature review demonstrates them being much less controlled than the prices of prescription pharmaceuticals. At the moment, price competition between pharmaceutical companies and pharmacies seems to be the most potential factor to put downward pressure on prices of over-the-counter products.

Kasvavat terveydenhuollon kustannukset ovat jatkuvana huolenaiheena monissa maissa. Lääkekustannusten ollessa merkittävä osa terveydenhuollon kustannuksia, päättäjien on löydettävä tehokkaita keinoja lääkkeiden hintojen kontrolloimiseksi. Lääkkeen hintaan vaikuttavat monet tekijät. Tehokkaiden hintasääntelykeinojen löytämiseksi on tärkeää ymmärtää, miten eri tekijät ja niiden yhdistelmät voivat vaikuttaa hintoihin. Tämän kirjallisuuskatsauksen tavoitteena on tunnistaa tekijät, jotka vaikuttavat avohoidon lääkkeiden hintoihin Suomessa. Lisäksi tarkastellaan Suomen lääkemarkkinalla käytettyjen hintasääntelymekanismien teoreettisia ja empiirisiä vaikutuksia. Katsauksessa pohditaan myös nykyisen hintasääntelyn tehokkuutta ja riittävyyttä sekä pyritään tunnistamaan mahdollisia kehityskohteita suurempien säästöjen saavuttamiseksi. Yleisiksi tekijöiksi, jotka lääkemarkkinoilla vaikuttavat lääkkeiden hintoihin osoittautuvat patenttien pitkä voimassaolo, korkeat tutkimuksen ja kehityksen kustannukset, joustamaton kysyntä sekä lääkemarkkinaan kohdistuva sääntely. Suomessa avohoidon lääkkeiden vähittäismyyntihinnat määräytyvät valtioneuvoston asetuksen lääketaksasta (713/2013) mukaan. Lisäksi asiakkaan maksamaan hintaan vaikuttaa lääkkeen korvattavuus. Reseptilääkkeen tukkumyyntihintaan taas vaikuttavat useat tekijät kuten kilpailu, lääkevaihto ja viitehintajärjestelmä. Empiiristen tutkimusten perusteella lääkevaihto ja viitehintajärjestelmä vaikuttavat tehokkailta hintasääntelykeinoilta, vaikka joitakin kehityskohteita niiden osalta on tunnistettavissa. Mitä itsehoitolääkkeiden hintoihin tulee, osoittaa tutkielma, että itsehoitolääkkeiden hintoihin kohdistuu huomattavasti vähemmän sääntelyä kuin reseptilääkkeiden hintoihin. Toistaiseksi lääkeyritysten tai apteekkien välinen hintakilpailu vaikuttavat potentiaalisimmilta keinoilta itsehoitolääkkeiden hintojen laskemiseksi.
Description
Thesis advisor
Murto, Pauli
Keywords
pricing of pharmaceuticals, price controls, reference price system, generic substitution, reimbursement status, price competition
Other note
Citation