Tele- ja ATK-tilojen lämpötilan hallinta

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Date
1987
Major/Subject
LVI-tekniikka
Mcode
3.58
Degree programme
Language
fi
Pages
93 s. + liitt.
Series
Description
Supervisor
Seppänen, Olli
Thesis advisor
Reijonen, Heikki
Keywords
Other note
Citation