Silmukoitu pienjännitteinen sähkönjakeluverkko

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2007
Major/Subject
Sähköverkot ja suurjännitetekniikka
Mcode
S-18
Degree programme
Language
fi
Pages
xii + 85 s. + liitt. 5
Series
Abstract
Helen Sähköverkko Oy on Helsingin Energian tytäryhtiö, joka vastaa sähkönjakelusta Helsingin kaupungin alueella. Pienjänniteverkko on tärkeä osa sähkönjakeluverkkoa. Tässä työssä tutkitaan silmukoitujen pienjänniteverkkomuotojen taloudellisuutta haluttaessa parantaa asiakkaiden kokemaa käyttövarmuutta. Verkkomuotoon liittyvät muutokset ovat tyypiltään sellaisia, että ne vaikuttavat tasapuolisesti kaikkiin asiakkaisiin. Pienjänniteverkkomuotoja on vertailtu muodostamalla niistä teoreettiset malliverkot ja laskemalla mallien vuosikustannukset. Työn tuloksena nähdään, että nykyinen pienjänniteverkkomuoto on hyvä vaihtoehto ja silmukoidut muodot eivät ole taloudellisia käyttövarmuuden parantamiseksi. Kaikkien asiakkaiden käyttövarmuuden parantamiseen ei täten kannata panostaa verkkomuotoa muuttamalla. Kuluttajien joukossa on kuitenkin yksittäisiä asiakkaita, jotka ovat kiinnostuneita nykyistä paremmasta käyttövarmuudesta ja ovat siitä kenties myös valmiita maksamaan. Näihin toiveisiin kannattaa vastata menetelmillä, jotka kohdistuvat vain näiden tiettyjen kuluttajien käyttövarmuuteen.
Description
Supervisor
Lehtonen, Matti
Thesis advisor
Hyvärinen, Markku
Keywords
distribution network, jakeluverkko, meshed low voltage network, silmukoitu pienjänniteverkko, reliability, käyttövarmuus, network protector, verkkosuoja
Other note
Citation