QoS Support for Packet Switched Services in UTMS Networks

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2003
Major/Subject
Tietoverkkotekniikka
Mcode
S-38
Degree programme
Language
en
Pages
xiv + 74 s. + liitt. 12
Series
Abstract
Tämän työn tarkoituksena on tutkia pakettikytkentäisiä palveluita ja niiden palvelunlaatuvaatimuksia sekä esitellä 3GPPn UMTS-palvelunlaatukäsite. Tämän lisäksi on mitattu UMTS-verkon suorituskykyä loppukäyttäjän kannalta. Päämääränä on ollut kirjallisuustutkimuksen sekä mittausten pohjalta arvioida verkon palvelunlaatutukea pakettikytkentäisille palveluille. Diplomityön ensimmäinen osa keskittyy pakettikytkentäisiin palveluihin. Tietyt palvelutapaukset tutkitaan perusteellisemmin ja niiden verkolle asettamat vaatimukset määritellään. Seuraavaksi esitellään UMTS-palvelunlaadun käsite. Laajemman näkökulman saamiseksi, IP palvelunlaadun ja UMTS palvelunlaadun välinen yhteys käsitellään. Tämän lisäksi tutkitaan UMTS verkkoelementtien palvelunlaatuominaisuuksia. Työn kolmas osa kuvaa suoritetut mittaukset, niissä käytetyt menetelmät sekä mittaustyökalut. Lisäksi esitetään sekä analysoidaan mittausten tulokset. Palvelunlaatutuki pakettikytkentäisille palveluille näyttää tällä hetkellä lupaavalta. UMTS-palvelunlaatukäsite mahdollistaa palveluiden sekä käyttäjien erittelemisen. Mitatut tulokset osoittavat, että jo alkuvaiheen UMTS-verkko tukee tässä työssä tutkittuja palvelutapauksia.
Description
Supervisor
Kantola, Raimo
Thesis advisor
Raitola, Mika
Keywords
UMTS, UMTS, UMTS, QoS, QoS, QoS, packet switched services, pakettikytkentäiset palvelut, paketförmedlade tjänster, performance measurements, suorituskykymittauksia, prestandamätningar,
Other note
Citation