Kivun muoto - taiteellis-teoreettinen tutkielma kivun merkityksestä taiteeni kautta

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2013
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Degree Programme in Art Education
Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma
Language
fi
Pages
72
Series
Abstract
Taiteellisesti suuntautunut opinnäyte koostuu kahdesta toisiinsa liittyvästä osasta: kirjallisesta osuudesta ja Mediakeskus Lumeen galleriassa marraskuussa 2012 esillä olleesta ”Kivun muoto”-maalausnäyttelystä. Näyttely koostui kuudesta maalauksesta, jotka käsittelevät kipua sekä psyykkisenä että fyysisenä ilmiönä, mutta myös vieraantuneisuuden tunteena. Lähtökohtana teoksille on ollut opinnäytteen tekijän oma, mutta myös yleisesti jälkimodernin ihmisen kyvyttömyys hallita elämää ja ei-hyväksytyksi tulemisen pelko. Kirjallisen osan aineistona ja keskeisenä tarkastelun kohteena ovat näyttelyn maalaukset, mutta myös vuonna 2007 valmistunut, näyttelykokonaisuuteen kuulumaton installaatio. Tutkielman kirjallisessa osuudessa tutkitaan, eritellään ja analysoidaan niitä kivun ja vieraantumisen kuvaamisen keinoja, joita opinnäytteen tekijä on käyttänyt teoksissaan. Tutkielmassa syvennytään myös pohtimaan ilmiöitä, joita taiteellisessa työskentelyssä on käsitelty maalauksien ja installaation keinoin: pohditaan kipua yhteiskunnallisena, sosiaalisena ja psykofyysisenä ilmiönä. Lisäksi tutkitaan sitä, miten fyysiset oireet liittyvät mielen pahoinvointiin sekä tarkastellaan yksilön vieraantumista kipukokemuksena.
Description
Supervisor
Mäki, Teemu
Thesis advisor
Mäki, Teemu
Airaksinen, Tiina
Keywords
kipu, vieraantuminen, sairaus, terveys
Other note
Parts
  • "Kivun muoto"-maalausnäyttely Mediakeskus Lumeen galleriassa marraskuussa 2012
Citation