Teknilliset laskentamenetelmät ja niiden kannattavuus konepajan suunnittelutoiminnassa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1971
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
62
Series
Description
Supervisor
Andersin, Hans|Joutsen, E.
Keywords
Other note
Citation