Lärande mellan projekt inom ett byggnadsföretag Cross-project learning within a construction company

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Date
2008
Major/Subject
Rakentamistalous
Mcode
Rak-63
Degree programme
Language
fi
Pages
91
Series
Description
Supervisor
Kiiras, Juhani
Thesis advisor
Salminen, Juha
Keywords
construction company, oppiminen, byggnadsföretag, knowlwedge management, projekti, konkurrenskraft, learning, rakennusyritys, kunskapsledning, performance, suorituskyky, lärande, project, tiedonhallinta, project, tietämys
Other note
Citation