Transforming a traditional enterprise application into a mobile solution: a user-centered approach

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2021-12-14
Department
Major/Subject
Informaatioverkostot
Mcode
SCI3047
Degree programme
Master’s Programme in Information Networks
Language
en
Pages
59 + 6
Series
Abstract
The popularity and wide-spread use of mobile phones has been on the rise since their invention. So much so, that enterprises are increasingly looking at mobile solutions to complement the traditional desktop ones. One of these companies is Ramboll, who have an interest in transforming their currently desktop usable software Circle so that it is usable on mobile. The aim of this thesis is to explore how such a transformation from desktop to mobile can be done in a user-centered way. This is done from three different perspectives. Examining the technological methods for the transformation, exploring some of the inherent capabilities and boundaries of designing for mobile, and discovering how this can be done in a user-centered way. The results of this thesis not only attempt to answer what the best technological method would be in this case, but also go further to try and generalize how could one begin to make decisions about the method in general. Regarding the design for mobile, this thesis recognizes several unique aspects and gives examples on how they can be considered in designing a mobile solution. Lastly, the results highlighted some key ways in which users can be included in the design process, which were also successfully carried out during the research. Together, the answers to these questions build an idea of how to transform a traditional enterprise application into a mobile solution with a user-centered approach.

Älypuhelimien suosio sekä levinneisyys on ollut nousussa niiden keksimisestä lähtien. Jopa yrityksetkin ovat yhä enemmän siityneet käyttämään mobiileja ratkaisuja perinteisempien ratkaisujen ohelle. Yksi näistä yrityksistä on Ramboll, jolla on tavoitteena muuntaa heidän nykyiseltään selain-pohjainen Circle-ohjelmisto mobiilissa käytettäväksi. Tämän diplomityon tavoitteena on tutkia miten perinteinen ohjelmisto muunnetaan myos mobiililla toimivaksi, käyttäjäläheisellä tavalla. Tämä tutkimus tehään kolmesta eri perspektiivistä. Ensin tutkien mobiilin mahdollistavia teknologioita, siirtyen seuraavaksi tutkimaan mobiilin tuomia rajoituksia, sekä ainutlaatuisia ominaisuuksia, ja lopuksi tutkien miten tälläinen muunnos tapahtuu käyttäjälähtoisesti. Tyon tulokset eivät ainoastaan pyri loytämään Circlen muunnoksen kannalta oikeaa teknologista ratkaisua, vaan myos yleistämään tuloksia teknologisista ratkaisuista tyon ulkopuolelle. Mobiilille suunnittelun kannalta tyo identifioi, ja pyrkii ratkaisemaan mobiilin tuomia haasteista, samalla hyodyntäen sen tuomia etuja. Viimeisenä, tuolkset korostavat muutaman suunnitteluprosessiin sisältyvän käyttäjälähtoisen metodin joita kokeiltiin tyossä. Yhdessä näiden tuloksien summa antavat ideaa siitä, miten perinteisen yrityssovellus muunnetaan mobiili ratkaisuksi käyttäjäkeskisesti.
Description
Supervisor
Nieminen, Marko
Thesis advisor
Uotila, Ilmari
Keywords
mobile, enterprise, user-centered design, transformation
Other note
Citation