Graafisen suunnittelijan tulevaisuus - Muotoilijasta kuraattoriksi ja ohjaajaksi

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2013
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Degree Programme in Graphic Design
Graafisen suunnittelun koulutusohjelma
Language
fi
Pages
44
Series
Abstract
Käsittelen opinnäytteessäni graafisen suunnittelijan tulevaisuutta ja pohdin lähdekirjoitusta apuna käyttäen minkä takia alan määritelmä ja sisältö saattaisi olla nyt muuttumassa. Esitän kirjoituksessani väittämän, että graafinen suunnittelu olisi erkanemassa sellaisista yhteen mediaan ja konkreettiseen tekemiseen pohjautuvista muotoiluammateista, joiden joukkoon ala on perinteisesti katsottu kuuluvan. Mietin lisäksi mikä on graafiselle suunnittelijalle sopiva uusi rooli ja mitä tehtäviä graafiseen suunnitteluun pitäisi sisältyä, jotta se saavuttaisi vahvan oman identiteetin. Lopussa esitän omasta pohdinnastani ja käyttämästäni lähdekirjallisuudesta muodostuneen johtopäätökseni jonka mukaan graafinen suunnittelija olisi hiljakseen muuttumassa taidekuraattorin tai elokuvaohjaajan kaltaiseksi toimijaksi.
Description
Supervisor
Karhumaa, Arja
Keywords
graafisen suunnittelun tulevaisuus, muotoilu, graafinen suunnittelu, graafisen suunnittelun määritelmä
Other note
Citation