Pehmeikölle perustettavan Taasian maapadon jännitykset ja muodonmuutokset

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Licentiate thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1985
Major/Subject
Pohjarakennus ja maamekaniikka
Mcode
7.50
Degree programme
Language
fi
Pages
87 s. + liitt.
Series
Description
Supervisor
Korhonen, Kalle-Heikki
Keywords
Other note
Citation