Tahtikoneen ja epätahtikoneen staattoritransienttien kuvaaminen laajojen verkkojen muutosilmiöiden laskentaa silmällä pitäen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Licentiate thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1978
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
66
Series
Description
Supervisor
Voipio, Erkki
Keywords
Other note
Citation