Päällystetyn paperin ajettavuus painokoneeseen yhdistetyssä jälkikäsittelylaitteistossa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1991
Major/Subject
Graafinen tekniikka
Mcode
Aut-75
Degree programme
Language
fi
Pages
vi + 96 s. + liitt. 30
Series
Description
Supervisor
Oittinen, Pirkko
Thesis advisor
Krogell, Lars
Keywords
Other note
Citation