Benefits and challenges using building information modeling in industrial structural design

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.advisorLaihanen, Tuomas
dc.contributor.authorBaarman, Jim
dc.contributor.departmentRakennustekniikan laitosfi
dc.contributor.schoolInsinööritieteiden korkeakoulufi
dc.contributor.schoolSchool of Engineeringen
dc.contributor.supervisorSaari, Arto
dc.date.accessioned2020-12-28T15:12:24Z
dc.date.available2020-12-28T15:12:24Z
dc.date.issued2013
dc.description.abstractWhile automation, information systems, improved supply chain management systems and collaboration tools have improved the productivity for most industries since the 1960'S, the productivity of the construction industry remains relatively unchanged. Globally, there are high expectations of Building Information Modelling, BIM. BIM is hoped to enhance the design process, while improving overall construction quality and productivity. Fast execution schedule, lack of sufficient initial data and constant changes are specific for industrial construction projects. In addition, there are usually more participants involved than in conventional residential and commercial construction projects, which causes further challenges both in establishing limits for responsibilities and coordinating and controlling the planning process. The architect's role is generally limited, while the plant and structural engineers' involvement increases. The implementation of BIM hasn't occurred evenly. Noticeable differences can be found when comparing the usage of BIM both within and between different design disciplines. The main benefit of BIM technology is the possibility to integrate different models and detect clashes and errors between them. The feature is especially useful in large scale and demanding construction projects, which industrial projects often are. BIM can substantially improve the quality of construction plans and the overall information exchange between project participants. The BIM tools still need further development, but many of the challenges faced today derive from the fact that the environments, processes and methods aren't adapted for the new tools. Even though the information exchange between individual programs has reached a moderate level, the co-operation between the participants involved is still a challenge. In addition, industrial construction projects face greater interoperability issues than typical residential and commercial building projects. While most AEC software recognizes the IFC-exchange format, it's rarely supported by process designing software.en
dc.description.abstractRakennusteollisuuden tuottavuuskehitys on pysynyt lähes ennallaan muiden teollisuudenalojen onnistuttua hyödyntämään automatisointia, tietojärjestelmiä, parantuneita toimitusketjujen hallintajärjestelmiä ja yhteistyövälineitä tehokkuuden parantamiseksi. Tietomallinnukseen kohdistuu maailmanlaajuisesti suuria odotuksia. Sen toivotaan tehostavan suunnitteluprosessia samalla, kun rakentamisen laatu ja tuottavuus parantuisi. Nopea toteutusaikataulu, lähtötietojen puutteellisuus ja jatkuvat muutokset ovat ominaisia teollisuushankkeelle. Verrattuna tavanomaiseen hankkeeseen suunnitteluryhmän suuri koko aiheuttaa lisähaasteita sekä vastuurajojen selvittämiselle että suunnitteluprosessin koordinoimiselle ja ohjaukselle. Arkkitehdin työnkuva on yleensä niukka, tärkeimpinä osapuolina ovat laitos- ja rakennesuunnittelu. Tietomallintamisen käyttöönottaminen ei ole tapahtunut tasaisesti. Vaihtelua esiintyy sekä suunnitteluosapuolten välillä että niiden sisällä. Tietomallintamisen tärkeimmät hyödyt ovat sen mahdollistama tietomallien yhteensovittaminen törmäystarkasteluineen, josta olisi hyötyä etenkin laajoissa ja vaativissa rakennushankkeissa, jollaisia teollisuushankkeet monesti ovat. Tietomallintamisella voidaan oleellisesti parantaa suunnitelmien laatua ja hankkeen tiedonkulkua. Työkalut vaativat edelleen kehittämistä, mutta monet tämän päivän haasteista johtuvat ennemminkin siitä, että ympäristöjä ja toimintatapoja ei ole kehitelty ja viimeistelty tarpeeksi. Yksittäisten ohjelmien välillä tietoa pystytään jo siirtämään kohtuullisesti, mutta yhteistyö kaikkien osapuolten välillä on edelleen suuri haaste. Teollisuushankkeissa ongelmaksi muodostuu myös se, että vaikka IFC-formaatti on hyväksi todettu rajapinta asuin- ja toimitilarakentamisessa, se on tuntematon useimmille prosessisuunnitteluohjelmille.fi
dc.format.extent94 + [6]
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/100890
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-2020122859721
dc.language.isofien
dc.programme.majorRakentamistalousfi
dc.programme.mcodeRak-63fi
dc.rights.accesslevelclosedAccess
dc.subject.keywordBIMen
dc.subject.keywordBIMfi
dc.subject.keywordindustrial constructionen
dc.subject.keywordteollisuusrakentaminenfi
dc.subject.keywordinformation modelingen
dc.subject.keywordtietomallintaminenfi
dc.titleBenefits and challenges using building information modeling in industrial structural designen
dc.titleTietomallintamisen hyödyt ja haasteet teollisuusrakennesuunnittelun näkökulmastafi
dc.type.okmG2 Pro gradu, diplomityö
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.publicationmasterThesis
local.aalto.digiauthask
local.aalto.digifolderAalto_02442
local.aalto.idinssi47283
local.aalto.openaccessno
Files