Pala palalta - nykytaiteen ja leikin yhteyksiä etsimässä

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Location:
Date
2014
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
88
Series
Abstract
Tutkin opinnäytteessäni nykytaiteen ja leikin yhteyksiä. Lähtökohtana ja innoituksena lopputyölleni on toiminut oma taiteellinen työskentelyni, jota olen halunnut tutkia leikin näkökulmasta. Oma taiteeni on ollut minulle sekä tutkimisen kohde että väline. Lopputyöhöni liittyi myös näyttelyn pitäminen. Lopputyönäyttelyni oli Palameri – maalauksia löydetylle puulle ja se oli esille Mediakeskus Lumeen galleriassa lokakuussa 2013. Lisäksi olen kerännyt tietoa aiheestani haastattelemalla kolmea suomalaista nykykuvataiteilijaa leikistä liittyen heidän omaan työskentelyynsä. Haastattelemani taiteilijat ovat Anne Yli-Ikkelä, Jasmin Anoschkin ja Katja Tukiainen. Opinnäytteeni kirjallisessa osassa esittelen omaa taiteellista työskentelyäni ja siihen liittynyttä näyttelyä, puran auki tekemäni taiteilijahaastattelut sekä peilaan näitä lukemaani teoriakirjallisuuteen. Tutkielma on ikään kuin neliääninen kudelma, jossa vuorottelevat minun ääneni lisäksi kolmen muun taiteilijan näkemykset leikistä ja taiteesta. Tutkielmassa pohditaan mitä tarkoittaa leikillinen tyyli taiteen yhteydessä ja puntaroidaan leikillisiä metodeita osana taiteellista työskentelyprosessia. Tutkielmassa tuodaan esille muun muassa tieteen, taiteen ja leikin yhteydet, pohditaan taiteellisen työskentelyn ja lapsuuden leikkien välistä yhteyttä sekä otetaan kantaa taiteilijana taidemaailmassa toimimiseen tietoisena pelinä tai leikkinä. Tutkimus on taiteilijalähtöinen ja keskittynyt käsittelemään aihetta ammattimaisen taidekentän puitteissa, mutta sen lisäksi siinä pohditaan miten leikki linkittyy taiteeseen, joka on ollut keskuudessamme aina, jopa ennen institutionalisoitunutta taidemaailmaa. Pääsemme pisteeseen, jossa pohditaan eroaako taide ja leikki lopulta toisistaan mitenkään vaan voisivatko ne jopa tarkoittaa samaa.
Description
Supervisor
Rastas, Marja
Thesis advisor
Rastas, Marja
Vesanen-Laukkanen, Virpi
Keywords
nykytaide, leikki, taiteellinen tutkimus, haastattelututkimus
Other note
Citation