Not your mitten - Identity, craft, queerness

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2022
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Master’s Programme in Fashion, Clothing and Textile Design
Language
en
Pages
46
Series
Abstract
This thesis is a study of queerness through clothing design. The thesis is done in two parts written format and the practice-based clothing collection Not Your Mitten. Queer voices have been historically left out of the traditional discourse on human behaviour as that has been considered unnatural for decades. Through my work I wish to move beyond binary definitions by creating a collection that is neither women’s wear nor men’s wear. To be able to do so, I first wanted to explore how queerness is being commodified in the mass market. Following that I wanted to explore in what ways as a designer can I create garments that would create cultures of practice around clothing and whether it is possible to design in a way that would inspire people to be active participants in the process of making. To answer these questions the research relied on a combination of methods including autoethnography, visual research and practice-led research. In the written part I reflect on my personal experience of participating in the world as a queer person by reflecting on binary narrative of the world. The absurdity of the forced binary gender ideas from colours to fragrances everything has gender label put on to it. I explore the construction of identity in the western world through the material objects and communities of practice. The social psychology of material possessions shows that the understanding of ourselves in the Western societies is increasingly based on the possessions that we have. Objects are used to make distinctions between different groups of people and to show prestige. Development of a practice requires the formation of a community and its members to engage with each other and acknowledge each other as participants. I further analysed group settings by delving into the research on subcultural behaviour. Subcultures are being formed as a rebellion against the current system but eventually the system merges subculture as a part of it through commercialisation. As the productive part of the thesis I created a clothing collection of seven genderless looks. The collection is the end result of the methodologies used to conduct this thesis. It explores group membership through the culture of making and queerness through experimentational pattern drafting and re-contextualizing garments through the act of crafting. There is a central role for pieces that are made of materials and techniques that do not require people to own pricy machinery to achieve the specific look. By learning hand knitting and crochet techniques it is possible for people to replicate or create different versions of the pieces. To enable best result, I explore different combinations of weights of yarns and sizes of knitting needles. By keeping notes and samples of the trials I participate in practice-led research and gather knowledge on how to obtain the wanted result for the knitted pieces. I also reflect on the materials that I am using and focus on the materials that I have sourced more sustainably as second hand or second cycle materials. These explorations allowed me to understand the communal aspect of making through the focus on handcraft methods that enable more people to participate in the making of fashion.

Opinnäytetyö tutkii queer-kulttuuria vaatesuunnittelun keinoin. Työ koostuu kahdesta osasta vaatemallistosta ja kirjallisesta osasta. Queer kokemuksesta on käyty suhteellisen vähän yleistä keskustelua, sillä kokemusta on pidetty luonnottomana vuosikymmenten ajan. Työni haastaa kahtiajakoista sukupuolikäsitystä mallistolla, joka ei ole suunniteltu miehille tai naisille. Pohdin seksuaali- ja sukupuolivähemmistön identiteetin yleistä tuotteistamista markkinataloudessa viime vuosisadalla. Pohdinnan seurauksena halusin tutkia miten suunnittelijana voin kehittää tuotteita, jotka synnyttäisivät ihmisissä itse tekemisen ja osallistumisen kulttuuria valmiiksi olevan kaupallistetun identiteetin tilalle. Vastatakseni kysymyksiin tutkin queer-identiteettiä autoetnografian, visuaalisen taustatutkimuksen ja käytäntöön pohjautuvan tutkimuksen kautta. Kirjallisessa osuudessa reflektoin henkilökohtaisia kokemuksiani seksuaali- ja sukupuolivähemmistön edustajana osana maailmaa tutkimalla kahtiajakoisen sukupuolen narratiivia. Kahtiajakoinen maailmankuva on vahvana osana arkeamme. Väreistä hajusteisiin kaikelle on määritetty oletus sukupuolesta. Tutkin länsimaista identiteettiä materiaali-identiteetin ja yhteisöllisen tekemisen merkityksen kautta. Materian omistamiseen pohjautuvan sosiaalipsykologian tutkimus osoittaa, että ihmisen minäkuva perustuu länsimaisissa kulttuureissa yhä enemmän siihen mitä hän omistaa. Tavaroilla erottaudutaan sekä osallistutaan ryhmiin ja osoitetaan vaurautta. Praktiikan kehittyminen edellyttää yhteisön syntymistä ja sen jäsenten osallisuutta ryhmään. Analysoin ryhmäytymistä myös alakulttuurien kautta. Alakulttuurit muodostuvat tyytymättömyydestä yhteiskuntaan, mutta lopulta yhteiskunta kaupallistaa alakulttuurin osaksi itseään. Opinnäytetyön produktiivisena osana suunnittelin seitsemän sukupuolettoman asukokonaisuuden vaatemalliston. Vaatemallisto pohjautuu tekstiosuuden tutkivaan osaan. Mallistossa tutkin yhteisöön kuulumista tee-se-itse kulttuurin ja eksperimentaalisen queer-kaavoituksen ja perusvaatteiden uuteen kontekstiin muuntamisen avulla. Työn keskiössä ovat neulevaatteet, jotka on suunniteltu toteutettavaksi ilman kalliita materiaaleja, tekniikoita tai ammattikoneita. Neulonnan ja virkkaustekniikoiden opettelun avulla ihmiset voivat tehdä kopioita tai muunneltuja versioita vaatteista. Parhaan tuloksen saavuttamiseksi tutkin erilaisten langan paksuuksien ja neulepuikkojen suhdetta ja niiden eroavaisuuksia. Luon tutkimustietoa pitämällä kirjaa neulenäytteiden langanvahvuuksista ja puikkojen koosta. Tiedon avulla pystyn valitsemaan parhaiten sopivan yhdistelmän lopullisiin tuotteisiin. Malliston materiaaleihin valikoin runsaasti kestävämpiä materiaaleja kuten kierrätettyä tai vanhaa materiaalia.
Description
Supervisor
Ervamaa, Anna
Thesis advisor
Durrani, Marium
Abbrederis, Veronika
Keywords
craft, queer, identity, consumerism, subculture, community
Other note
Citation