The probability of a sale - the impact of structural and locational atypicality

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.advisorFalkenbach, Heidi
dc.contributor.authorRujala, Henri
dc.contributor.schoolInsinööritieteiden korkeakoulufi
dc.contributor.supervisorFalkenbach, Heidi
dc.date.accessioned2019-10-27T19:50:42Z
dc.date.available2019-10-27T19:50:42Z
dc.date.issued2019-10-21
dc.description.abstractThis thesis employs a Log-Normal AFT model to examine the relationship between atypicality, pricing, and time-on-market in Helsinki, Finland. In the context of this work, the definition of structural atypicality is extended from past research with a local approach. Past research has defined structural atypicality as a living area deviation from mean size home in the neighborhood. This thesis argues that structural atypicality as a deviation of living area exist inside (1) room arrangements, and (2) neighborhoods. This argumentation leads to the conclusion that the typical studio is different than the typical three-room home. Also, the typical studio in one neighborhood is different than a typical studio in another neighborhood. According to the results, the first two primary hypotheses of this work have been partly proven and the third primary hypothesis is fully confirmed. In the context of this work, the primary hypotheses are the following: (1) Structural atypicality has a negative relationship with the probability of a sale. (2) Locational atypicality has a positive relationship with the probability of a sale. (3) Overpricing has a negative relationship and underpricing a positive relationship with the probability of a sale. Additionally, the existence of submarkets in terms of different market activity and price behavior is established and shown to heavily influence the interpretation of findings.en
dc.description.abstractTässä opinnäytetyössä käytetään Log-Normaalia AFT-mallia tutkimaan epätyypillisyyden, hinnoittelun ja myyntiajan välistä suhdetta Helsingissä. Tämän työn yhteydessä rakenteellisen epätyypillisyyden määritelmää laajennetaan aiemmasta tutkimuksesta paikallisella lähestymistavalla. Aikaisemmat tutkimukset ovat määritelleet rakenteellisen epätyypillisuuden neliömäärän poikkeamaksi asuinalueen keskikokoisesta kodista. Tämä opinnäytetyö väittää, että rakenteellinen epätyypillisyys neliömäärän poikkeamana esiintyy (1) huonejärjestyksien sekä (2) asuinalueiden sisällä. Tämä perustelu johtaa päätökseen, että tyypillinen yksiö on erilainen kuin tyypillinen kolmio. Lisäksi, yhden asuinalueen tyypillinen yksiö on erilainen kuin toisen asuinalueen tyypillinen yksiö. Tämän opinnäytetyön kaksi ensimmäistä pääasiallista hypoteesia vahvistetaan osittain ja kolmas pääasiallinen hypoteesi vahvistetaan täysin. Tämän työn puit- teissa tutkimuskysymykset ovat seuraavat: (1) Rakenteellisella epätyypillisyydellä on negatiivinen suhde asunnon myynnin todennäköisyyteen. (2) Sijainnillisella epätyypillisyydellä on positiivinen suhde asunnon myynnin todennäköisyyteen. (3) Ylihinnoittelulla on negatiivinen suhde ja alihinnoittelulla positiivinen suhde asunnon myynnin todennäköisyyteen. Lisäksi osamarkkinoiden olemassaolo markkinoiden aktiivisuuden ja hintakäyttäytymisen suhteen todetaan ja osoitetaan vaikuttavan voimakkaasti havaintojen tulkintaan.fi
dc.format.extent48+7
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/40894
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-201910275898
dc.language.isoenen
dc.programmeMaster's Programme in Real Estate Economics (REC)fi
dc.programme.majorfi
dc.programme.mcodefi
dc.subject.keywordresidential real estateen
dc.subject.keywordatypicalityen
dc.subject.keywordoverpricingen
dc.subject.keywordtime-on-marketen
dc.subject.keywordprobability of a sale.en
dc.titleThe probability of a sale - the impact of structural and locational atypicalityen
dc.titleAsunnon myynnin todennäköisyys - rakenteellisen ja sijainnillisen epätyypillisyyden vaikutusfi
dc.typeG2 Pro gradu, diplomityöfi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotDiplomityöfi
local.aalto.electroniconlyyes
local.aalto.openaccessno
Files