Kosteuskalibrointimenetelmän mittauskyvykkyyden ISO/IEC 17025-standardin mukainen arviointi

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2016-06-14
Department
Major/Subject
Lääketieteellinen tekniikka
Mcode
F3001
Degree programme
Teknillisen fysiikan ja matematiikan koulutusohjelma
Language
fi
Pages
52
Series
Description
Supervisor
Koskelainen, Ari
Thesis advisor
Seppälä, Pekka
Keywords
kosteus, kalibrointi, mittausepävarmuus, ISO/IEC 17025
Other note
Citation