Sähkömagneettisen sekoituksen vaikutus jatkuvavaletun teräksen rakenteeseen ja ominaisuuksiin

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1978
Major/Subject
Metallurgia
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
vi + 109 s. + liitt. 16
Series
Description
Supervisor
Lindroos, Veikko
Thesis advisor
Ristimäki, Erkki
Keywords
Other note
Citation