Pienten yksiköiden talousjätevesien käsittelymahdollisuudet

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1981
Major/Subject
Vesihuoltotekniikka
Mcode
07.73
Degree programme
Language
fi
Pages
241 s. + liitt.
Series
Description
Supervisor
Kajosaari, Eero
Thesis advisor
Kleemola, Pauli
Santala, Erkki
Keywords
Other note
Citation