Varaosapalvelun kehittäminen toiminnanohjausjärjestelmän avulla

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1999
Major/Subject
Konepajatekniikka
Mcode
Kon-15
Degree programme
Language
fi
Pages
75
Series
Abstract
Työn tavoitteena oli varaosapalvelun kehittäminen käyttöönotettavan toiminnanohjausjärjestelmän avulla. Varaosamyynti on maailmanlaajuisesti mielletty hyväkatteiseksi liiketoiminnaksi. Kohdeyrityksessä varaosamyynnille on asetettu kovia kasvutavoitteita. Käyttöönotettavan uuden toiminnanohjausjärjestelmän avulla pyritään varaosaprosesseja selkeyttämään ja nopeuttamaan. MFG/PRO-toiminnanohjausjärjestelmä otetaan käyttöön koko kohde yrityksessä. Varaosaprosesseissa se palvelee tilaustensyöttämisestä pakkaamiseen asti. Järjestelmän testaamisen perusteella valittiin mahdollisista vaihtoehdoista tavat hoitaa varaosaprosesseja. Tiettyjä varaosatoiminnalle olennaisia asioita räätälöitiin, koska järjestelmästä ei löytynyt sopivaa tapaa hoitaa asioita. Kohdeyrityksessä toiminnanohjausjärjestelmä otettiin varaosatoiminnassa kokonaisuudessaan käyttöön. Diplomityössä kuvataan toiminnanohjausjärjestelmän testaamista ennen käyttöönottoa ja käyttöönoton alkuvaiheessa ilmenneitä ongelmia.
Description
Supervisor
Aaltonen, Kalevi
Thesis advisor
Kärkkäinen, Jukka
Keywords
manufacturing control system, toiminnanohjausjärjestelmä, production control, tuotannonohjaus, sparepart process, varaosaprosessi
Other note
Citation