Selvitys pienoismallikokeiden käytöstä liikkuvan rautatiekaluston koestuksessa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1986
Major/Subject
Koneensuunnitteluoppi
Mcode
3.41
Degree programme
Language
fi
Pages
75 + liitt. (+2)
Series
Description
Supervisor
Kleimola, Matti
Thesis advisor
Lindholm, Helge
Keywords
Other note
Citation