Eräitä valkaisimopesurilla suoritettuja ajotarkkailuja ja dynaamisella imulaatikolla tehtyjä rinnastelevia kokeiluja, selluloosan pestävyyden etukäteisarviointia silmälläpitäen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1962
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
65
Series
Description
Supervisor
Murto, Jaakko O.
Keywords
Other note
Citation