The use of object-oriented programming methods in data-acquisition system for power system automation

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1995
Major/Subject
Tietojenkäsittelyoppi
Mcode
Tik-76
Degree programme
Language
fi
Pages
viii + 74
Series
Description
Supervisor
Saikkonen, Heikki
Thesis advisor
Haavisto, Jari
Keywords
object-oriented design, olio-orientoitunut suunnittelu, embedded system, sulautettu järjestelmä, real-time system, reaali-aikajärjestelmä, telecontrol, kaukokäyttö
Other note
Citation