Terveydenhuollon vuosittaisten kustannusten ennustettavuus kuntanäkökulmasta

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Faculty of Information and Natural Sciences | Master's thesis
Date
2008
Major/Subject
Strategy and International Business
Yritysstrategia ja kansainvälinen liiketoiminta
Mcode
TU-91
Degree programme
Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma
Language
fi
Pages
ix, 71
Series
Abstract
Small municipalities have difficulties to prepare to fluctuation of healthcare expenses in Finland. Especially fluctuation of hospital care expenses may be very remarkably. The main objective of this study is to clarify the predictability of annual healthcare expenses. Predictability of annual healthcare expenses is examined through the effect of expensive patients. Time series are used to analyze fluctuation of annual healthcare expenses. Research data have been gathered from municipalities of Vantaa, Kalajoki and Kuusamo. Findings of data gathered from Vantaa are compared to Kalajoki and Kuusamo. Simulated municipalities are used to analyze the effect of municipality's size to fluctuation of annual healthcare expenses. There are specific illnesses which are rare, hard to predict and expensive. These illnesses have a great effect on the fluctuation of hospital care expenses. Excluding these illnesses it is possible to predict annual healthcare expenses also in small municipalities. Larger population makes predictability better. Already a population of 10 000 considerably diminishes the significance of very expensive illnesses. Insurance can be used to prepare to the very expensive patients. Insurance pool used in Finland is not certainly equal to all small municipalities. By developing new insurance systems the position of small municipalities can be improved. New insurance systems could help municipalities to cope with surprising expenses of hospital care patients.

Pienen kunnan on vaikea varautua terveydenhuollon vuosittaisten kustannusten vaihteluun. Etenkin erikoissairaanhoidon osalta kustannusten vaihtelu saattaa olla erittäin merkittävää. Tämän tutkimuksen päätavoite on selventää kunnan vuosittaisten terveydenhuollon kustannusten ennustettavuutta. Kustannusten ennustettavuutta lähestytään erikoissairaanhoidon kalliiden potilaiden vaikutuksen kautta. Koko terveydenhuollon vuosittaisten kustannusten vaihtelua tarkastellaan aikasarjoja hyväksi käyttäen. Tutkimuksen aineisto on kerätty Vantaalta, Kalajoelta ja Kuusamosta. Vantaan aineistosta löydettyjä tuloksia verrataan Kalajoen ja Kuusamon vastaaviin. Kuntakoon merkitystä on tutkimuksessa selvitetty käyttämällä simuloituja kuntia apuna. Kunnan erikoissairaanhoidon kustannusten vaihteluun vaikuttaa merkittävästi tietyt kalliit, harvinaiset ja vaikeasti ennustettavat sairaudet. Näitä sairauksia lukuun ottamatta terveydenhuollon vuosittaisia kustannuksia on mahdollista ennustaa myös pienemmissä kunnissa. Väestöpohjan kasvu helpottaa kustannusten ennustettavuutta. Jo noin 10 000 asukkaan kuntakoossa kalliiden sairauksien merkitys pienenee huomattavasti. Erikoissairaanhoidon kalliisiin tapauksiin voidaan varautua vakuuttamalla. Nykyisin Suomessa käytössä oleva tasausjärjestelmä ei välttämättä ole tasapuolinen ajatellen pieniä kuntia. Uusia vakuutusjärjestelmiä kehittämällä voidaan parantaa myös pienien kuntien mahdollisuuksia selvitä yllättävistä erikoissairaanhoidon tapauksista.
Description
Supervisor
Lillrank, Paul; Prof.
Thesis advisor
Alho, Antti; DI
Keywords
healthcare, hospital care, primary care, risk management, catastrophe, predictability, expensive diagnosis, terveydenhuolto, erikoissairaanhoito, perusterveydenhuolto, riskien hallinta, katastrofi, ennustettavuus, erityisen kalliit diagnoosit
Other note
Citation
Permanent link to this item
https://urn.fi/urn:nbn:fi:tkk-011798