Suunniteltava kaksivaihemoottori, jonka vääntömomentin derivaata jättämän suhteen on negatiivinen vakio ja vääntömomentin suhde hitausmomenttiin mahdollisimman suuri. Tutkittava koneen ominaisuuksia toisen vaihejännitteen vaihdellessa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
1950
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
51
Series
Description
Supervisor
Pyökäri, Tauno
Keywords
Other note
Citation