Maaseutualueiden kuntatasoisen suunnittelun problematiikasta ja sen käytännön sovellutuksesta Nurmijärven kunnassa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1974
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
50 s. + liitt. 1
Series
Description
Supervisor
Wiiala, Arvid
Keywords
Other note
Citation