Palkitsemisjärjestelmän kehittäminen - Case: teollisuuden tukkukauppa

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.authorOksala, Sanna
dc.contributor.departmentLaskentatoimen laitosfi
dc.contributor.departmentDepartment of Accountingen
dc.contributor.schoolKauppakorkeakoulufi
dc.contributor.schoolSchool of Businessen
dc.date.accessioned2014-01-24T09:23:52Z
dc.date.available2014-01-24T09:23:52Z
dc.date.dateaccepted2013-09-06
dc.date.issued2013
dc.description.abstractTUTKIELMAN TAVOITTEET Tutkielman tavoitteena oli kehittää kohdeyrityksen tulospalkitsemisjärjestelmää. Kehittäminen pyrittiin tekemään siten, että järjestelmä olisi linjassa yrityksen koko ohjausjärjestelmien kokonaisuuden kanssa. Järjestelmän onnistuneen kehityksen edellytyksenä oli lisäksi se, että sen tulisi motivoida työntekijöitä ja ohjata heidän toimintaansa yrityksen pitkän aikavälin näkökulmasta oikeaan suuntaan. LÄHDEAINEISTO Tutkielman aineisto kerättiin teemahaastatteluilla. Tulospalkitsemista tarkasteltiin sekä henkilöstön, että organisaation näkökulmasta. Organisaation näkökulmaa varten pidettiin palaveri yrityksen toimitusjohtajan ja talouspäällikön kanssa, sekä haastateltiin konsernin Suomen yhtiöiden talousjohtajaa ja erään toisen konserniyhtiön toimitusjohtajaa. Henkilöstön näkökulman saamiseksi haastateltiin viittä työntekijää eri liiketoiminta-alueilta. TULOKSET Tutkimuksessa havaittiin, että yrityksen ohjausjärjestelmien kokonaisuuden kartoittaminen on ensiarvoisen tärkeää palkitsemisjärjestelmää suunniteltaessa. Vaikka joidenkin tutkimusten mukaan esimerkiksi yksilötasolle tuotu tulospalkitsemisjärjestelmä motivoi työntekijöitä ja parantaa tulosta, niin jos se ei istu esimerkiksi yrityksen kulttuuriin, organisaatiorakenteeseen tai suorituksenmittauskykyyn, niin voi sen kaltaisen järjestelmän luominen olla yrityksen toiminnalle vahingollista. Tutkimuksen tulokset viittaavatkin siihen, että tämän yrityksen ei kannattaisi hyödyntää palkitsemisessaan järjestelmää, joka ottaa huomioon henkilökohtaisen myynnin. Yrityksen strategian toteutuminen vaatii yhteistyöhön kannustavaa yrityskulttuuria. Asiantuntijaorganisaatiossa toisten auttaminen ja osaamisen hyödyntäminen myös oman vastuualueen ulkopuolella on todella tärkeää. Sen sijaan, jos henkilökohtaisia mittareita halutaan ottaa mukaan palkitsemiseen, ne voisivat olla subjektiivisesti määriteltyjä. Tulospalkitsemista voitaisiin lisäksi tuoda lähemmäs työntekijöiden omaa vaikutusaluetta siten, että palkkion lopullinen määrä riippuisi myynti- tai liiketoiminta-alueen tuloksesta. Kuitenkin siten, että yrityksen liiketulosprosentin on oltava tietyllä tasolla, jotta palkkiota voidaan maksaa.fi
dc.ethesisid13457
dc.format.extent74
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/12184
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-201401281233
dc.language.isofien
dc.locationP1 Ifi
dc.programme.majorAccountingen
dc.programme.majorLaskentatoimifi
dc.subject.heleconlaskentatoimi
dc.subject.heleconaccounting
dc.subject.heleconohjausjärjestelmät
dc.subject.heleconcontrol systems
dc.subject.heleconkannustaminen
dc.subject.heleconincentives
dc.subject.heleconpalkkiot
dc.subject.heleconremuneration
dc.subject.helecontulos
dc.subject.heleconreturn
dc.subject.heleconmotivaatio
dc.subject.heleconmotivation
dc.subject.heleconteollisuus
dc.subject.heleconindustry
dc.subject.helecontukkukauppa
dc.subject.heleconwholesale trade
dc.subject.keywordtulospalkkio
dc.subject.keywordohjausjärjestelmät
dc.subject.keywordpalkitseminen
dc.subject.keywordmotivointi
dc.titlePalkitsemisjärjestelmän kehittäminen - Case: teollisuuden tukkukauppafi
dc.typeG2 Pro gradu, diplomityöfi
dc.type.dcmitypetexten
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotPro gradu tutkielmafi
local.aalto.idthes13457
local.aalto.openaccessno
Files