Interferometrisen radiometrin kaukokartoitussovellutukset

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2001
Major/Subject
Avaruustekniikka
Mcode
S-92
Degree programme
Language
fi
Pages
72
Series
Abstract
Interferometrista radiometriaa on aiemmin menestyksekkäästi sovellettu radioastronomisissa tutkimuksissa. Nyt samankaltaista teknologiaa ollaan kehittämässä myös satelliittikaukokartoituksen tehtäviin. Uusi ja kiinnostava taajuusalue on 1,4 GHz, joka avaa näkymiä eräiden spatiaaliselta jakaumaltaan ennestään varsin tuntemattomien parametrien kaukokartoittamiseen. Tällaisia ovat mm. maankosteuden ja meren suolapitoisuuden globaali määrittäminen. Muita kiinnostavia parametrejä ovat routa ja merijää, joista jälkimmäisen osalta taajuusalue täydentää aiempia menetelmiä. Matala taajuus tuo mukanaan myös uusia ongelmia, joista eräs on Faraday-kiertymän vaikutus radiokirkkauteen. Teknologian soveltamisessa on lisäksi eräitä muita erityispiirteitä. Tässä työssä on selvitetty interferometrisen radiometrin käyttöä kaukokartoituksessa sekä siihen liittyviä ongelmia ja vaatimuksia. Tärkeimpien parametrien osalta on muodostettu kirjallisuuden pohjalta suoria kirkkauslämpötilamalleja sekä testattu niitä. Jos käytössä on ollut mittaustietoja, on suorista malleista muodostettu käänteismalleja ja mittaustulosten pohjalta arvioitu kaukokartoitusparametrien arvoja. Lisäksi on pohdittu sovellutusten käyttömahdollisuuksia Suomen olosuhteissa.
Description
Supervisor
Hallikainen, Martti
Thesis advisor
Pulliainen, Jouni
Keywords
interferometric radiometer, interferometrinen radiometri, SMOS, SMOS, brightness temperature, kirkkauslämpötila, emission model, emissiomalli
Other note
Citation