Aikajakokanavoitu 10 Gbit/s tietoliikenneliityntä

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1999
Major/Subject
Piiritekniikka
Mcode
S-87
Degree programme
Language
fi
Pages
71
Series
Abstract
Tämän työn tarkoituksena on ollut tutkia saatavilla olevia 10 Gbit/s tietoliikenneliitynnässä tarvittavia komponentteja, niiden saatavuutta ja ominaisuuksia sekä saada kokemusta 10 Gbit/s siirtonopeudesta. Tutkittaviin komponentteihin kuuluvat mm. suurinopeuksiset multiplekserit ja demultiplekserit, optiset vastaanottimet, kellon ja datanuuttopiirit, 10 GHz kellopiirit ja laserit sekä laserohjaimet. Työn yhteydessä on suunniteltu 10 Gbit/s liityntäkortin koelevy. Työn alkupuoliskolla on hahmoteltu liityntäkortissa tarvittavia toimintoja sekä pohdittu eri toteutusmahdollisuuksia ja toimintojen integrointiastetta. Tämän jälkeen on paneuduttu 10 Gbit/s tiedonsiirrossa vastaantuleviin ongelmiin sekä piirilevyllä että optisella siirtotiellä. Jälkimmäinen osa työstä käsittää vastaanotin- ja lähetinlohkon lähemmän tarkastelun ja niihin liittyvän teoriaosan toimintokohtaisesti. Eri piiriratkaisuja ja käytettyjä valmistusteknologioita on tarkasteltu ja vertailtu tarjolla olevan tiedon puitteissa. Samalla on kartoitettu saatavilla olevat kaupalliset komponentit. Lopussa on esitetty liityntäkortin toteutus ja tärkeimmät mittaustulokset.
Description
Supervisor
Halonen, Kari
Thesis advisor
Ristimäki, Hemmo
Keywords
aikajakokanavointi, 10 Gbit/s, SDH, STM-64, lähetin, vastaanotin, optinen liityntä
Other note
Citation