The Constraints in the Generatic Patient Flow in Multi-Tier Healthcare Organizations

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2016-09-28
Department
Major/Subject
Strateginen johtaminen
Mcode
IL3006
Degree programme
Tuotantotalouden koulutusohjelma
Language
en
Pages
86
Series
Abstract
Organizing effective social and healthcare services to elderly citizens is an increasingly important issue in Finland due to an increasing number of patients and a constant pressure to cut public healthcare expenditure. This master’s thesis research is a case study of a mid-sized Finnish town whose healthcare organization has a problem with costly patient lines within their healthcare organization between the regional central hospital and the local city hospital ward where all departments are constantly fully in use. These lines cost the Customer 2.7 million euros annually as ‘transfer delay fines’. Eliminating these fines requires process improvements for the entire healthcare organization and its patient flow. Theory of constraints (TOC) and demand and supply-based operating (DSO) modes are used as the theoretical background for the analyses. In the analysis it turned out that the city hospital was equipped and staffed to provide extensive acute healthcare services but in reality the specialized ward departments were mainly used for treating long term geriatric patients for whom the most appropriate form of treatment would be home care or a nursing home. This causes the service capacity of the city hospital to diminish, over-treatment and the expensive resources to be underused. Also it was recognized that patient intake processes in both the city hospital and the home care were inadequate. As a solution, seven interventions were implemented over the course of this research. A fully extensive re-design of the city hospital ward departments was done in 2016 as well as reforming the home care organization’s resources and capabilities. The end result of the interventions was that the transfer delay fines were completely eliminated. In addition, the Customer was able to reduce the number of city hospital beds by more than 30%, and the productivity of home care rose 11%. In total, the calculative cost benefits confirmed by the Customer top 5 million euros annually. This imposes a 15% annual reduction of the budgeted costs of the city hospital and home care organization. Also, the quality of care was improved due to shorter waiting times for patients.

Tehokkaan terveydenhuollon järjestäminen ikäihmisille on tärkeä ja ajankohtainen tehtävä Suomessa. Monisairaiden vanhusten määrä kasvaa suhteessa muuhun väestöön ja julkista keskustelua sävyttää jatkuva paine pienentää terveydenhuollon kustannuksia. Tämä diplomityö on tapaustutkimus suomalaisesta keskikokoisesta kaupungista, jonka terveydenhuollossa on ongelma: potilassiirrot keskussairaalasta kaupunginsairaalaan viivästyvät usein kaupunginsairaalan jonojen ja täysien vuodeosastojen vuoksi. Viivästyksistä aiheutuu 2,7 miljoonan euron vuotuiset siirtoviivesakot kaupungille. Jonojen poistaminen vaatii koko terveydenhuollon ketjun ja potilassiirtojen perusteellista kehittämistä. Kapeikkoteoria (Theory of Constraints, TOC) ja teoria DSO moodeista (demand and supply-based operating modes) toimivat analyysin pohjana. Analyysissa selvisi, että laajasti resursoitu kaupunginsairaala hoitaa paljon pitkäaikaissairaita vanhuksia, joiden hoivapaikkana tulisi ensisijaisesti olla kotihoito tai tehostettu palveluasuminen. Tämä aiheuttaa sairaalan vuodeosastojen käyttökapasiteetin madaltumista, resurssien alikäyttöä sekä ylihoitoa potilaille, jotka laitostuvat helposti. Ongelmia havaittiin myös potilaiden sisäänottoprosesseissa sekä kaupunginsairaalassa, että kotihoidossa. Ratkaisuna ongelmaan seitsemän interventiota toteutettiin tutkimuksen aikana. Kaupunginsairaalan osastoprofiilit päivitettiin vastaamaan todellista tarvetta, ja kotihoidon resursointia ja prosesseja kehitettiin. Tutkimuksen tuloksena siirtoviivepäivät onnistuneesti nollattiin. Lisäksi kaupunginsairaalan vuodeosastojen sänkypaikkoja vähennettiin yli 30 % ja kotihoidon tuottavuutta onnistuttiin nostamaan 11 %. Kokonaisuudessaan asiakkaan laskennallinen rahallinen hyöty ratkaisusta on vuosittain yli 5 miljoonaa euroa. Kustannussäästö vastaa 15 %:a kaupunginsairaalan ja kotihoidon vuosikustannuksista. Säästön lisäksi hoidon laatu parani lyhyempien odotusaikojen ansiosta.
Description
Supervisor
Lillrank, Paul
Thesis advisor
Räsänen, Anne
Keywords
patient flow, elderly care, healthcare, TOC, DSO modes, hospital
Other note
Citation