Tutkimus selluloosa- ja paperitehtaan lämpötaloudesta ja mahdollisuuksista sen parantamiseen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
1959
Major/Subject
Saniteettitekninen linja
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
144 s. + liitt. 7
Series
Description
Supervisor
Rask, T.
Keywords
Other note
Citation