Moniulotteisuuksien keidas - Helsingin Kaapelitehtaan sisäpihan kattamis- ja kehittämissuunnitelma

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2008
Major/Subject
Rakennusoppi
Mcode
A-9
Degree programme
Language
fi
Pages
Series
Abstract
Helsingin Ruoholahden alue on viimeisen vuosikymmenen aikana noussut merkittäväksi osaksi pääkaupunkia. Täyttömaalle rakennettua aluetta on leimannut voimakas muutosprosessi kaupungin 1980-luvun lopussa tekemien kaavoitusta ja kiinteistöpolitiikkaa koskevien päätösten myötä. Vanhat tehdasrakennukset ovat kokeneet käyttötarkoituksen muutokset muun rakenteen kehittyessä asuin- ja toimitilapainotteiseksi. Diplomityön lähtökohtana on ollut Kaapelitehtaan kiinteistön tulevaisuuden pohtiminen, niin sisäpihan kattamisen ja kehittämisen osalta, kuin osana suurempaa alueellista kehitys- ja muutosprosessia. Kaapelitehtaan (1939-43) kehittämissuunnitelman tavoite on elävöittää niin rakennus kuin tämän ympäristö. Suunnitelma esittää rakennuksen ajoneuvoliikenteen siirtymisen kokonaisuudessaan maanalaisiin tiloihin katutilan vapautuen ainoastaan kevyen liikenteen käyttöön. Suunnitelma esittää uudisrakennuksen, samalla jäsentäen katu-, aukio- ja puistotilaa. Sisäpihalle suunnitelma ehdottaa muuntojoustavaa periaateratkaisua riippurakenteen, toiminnan ja kattamisen muodossa, rakennuksen tehtaanaikaisen nostimen, tämän liukukiskoja ja rakenteita hyväksi käyttäen. Suunnitelma korostaa liukukiskojen alapuoleisten kerrosten aktiivisuutta, julkisiksi palveluita tarjoaviksi kerroksiksi, yläpuoleisten rauhoittuessa toimitilapainotteisiksi. Strategiana on uuden ajan symbioosin kehittäminen yhdistettynä olemassa olevaan rakenteeseen. Suunnitelma keskittyy kehittämisstrategian luomiseen, toiminnallisten ratkaisujen tehostamiseen, sekä rakennuksen ja rakenteiden rakenteellisiin ominaisuuksiin. Perspektiivikuvat täydentävät suunnitelmaa lisäinformaation ja tunnelman muodossa. Täydennyksenä toimii kirjallinen selostus alueen ja rakennuksen historiasta, rakennuksen arkkitehdin W.G. Palmqvistin taustoista sekä katsanto ajan arkkitehtuurin kehittymisestä. Suunnitelma sisältää seuraavat päätoiminnot:. Maanalaiset tilat: Auditorio, lämpiö, kaksi pysäköintitasoa (261 ap), ilmanvaihtokonehuone,lastauslaituri, huoltokäytävä, varastot, jätehuoneet ja sosiaalitilat. Sisäpiha: Ripustettu monitoimitaso, kiinteä katos, kaksi liukuvaa katosta, uudet sisäänkäynnit sekä porrasratkaisut. Uudisrakennus: Infopiste, kahvila, monitoimitila, liike- ja toimitilat sekä aputilat. Vanha kiinteistö: Näyttely-, monitoimi-, tehdas-, liike- ja toimitiloja, kahvila ja ravintola. Lisäksi: Katu-, aukio-, katsomo- ja esiintymistilat sekä puisto. Laajuustiedot: Ripustettu taso: bruttoala 720 brm2. Katettu tila: bruttoala 1006 brm2. Uudisrakennus: bruttoala 1064 brm2, tilavuus 7016 m3.
Description
Supervisor
Siikala, Antti-Matti
Keywords
Ruoholahti, Ruoholahti, Gräsviken, Cable Factory, Kaapelitehdas, Kabelfabriken, renovation, peruskorjaus, renovering, new building, muutosrakentaminen, ombyggande, underground space, uudisrakentaminen, nybyggande, suspended structure, maanalaiset tilat, underjordiska utrymmen, traffic, riippurakenne, hängkonstruktion, area pressure, liikenne, trafik, value increment, aluepaine, regiontryck, draft, arvonnousu, värdeökning, diversity, konsepti, koncept, flexibility, moninaisuus, diversitet, symbiosis, muuntojousto, flexibilitet, W.G.Palmqvist, symbioosi, symbios, , W.G.Palmqvist, W.G.Palmqvist
Other note
Citation