Piirteitä suomalaisten kylien asemakaavoista vuosilta 1634 - 1934 sekä ehdotus kylien tyypittämiseksi

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
1966
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
262
Series
Description
Supervisor
Kivinen, Olli
Keywords
Other note
Citation