Eräiden metallinitraattien terminen hajotus ja hajoamistuotteiden talteenotto

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1980
Department
Major/Subject
Epäorgaaninen kemia
Mcode
5.35
Degree programme
Language
fi
Pages
124 s. + liitt. 31
Series
Description
Supervisor
Niinistö, Lauri
Keywords
Other note
Citation