Modeling of the coupling of visual evoked hemodynamic and electrical responses measured simultaneously with NIRS and EEG

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Date
2007
Major/Subject
Lääketieteellinen tekniikka
Mcode
Tfy-99
Degree programme
Language
fi
Pages
87
Series
Description
Supervisor
Meriläinen, Pekka
Thesis advisor
Noponen, Tommi
Kotilahti, Kalle
Keywords
near-infrated spectroscopy, lähi-infrapunaspektroskopia, electroencephalography, aivosähkökäyrä, neurovascular coupling, neurovaskulaarinen kytkentä, visual evoked potential, näköherätevaste, linear model, lineaarinen malli
Other note
Citation