Steady-state mass balance simulation of hydrometallurgical processes

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.authorKojo, Tero
dc.contributor.departmentKemian tekniikan osastofi
dc.contributor.schoolTeknillinen korkeakoulufi
dc.contributor.schoolHelsinki University of Technologyen
dc.contributor.supervisorJämsä-Jounela, Sirkka-Liisa
dc.date.accessioned2020-12-03T23:01:38Z
dc.date.available2020-12-03T23:01:38Z
dc.date.issued1999
dc.description.abstractSimulointi on muodostunut vakiintuneeksi käytännöksi modernissa hydrometallurgisten prosessien suunnittelussa ja analysoinnissa. Stationääritilan massataselaskentaa käytetään tehtaan tuotannon optimointiin. tuntemattomien virtausmäärien arviointiin ja mittausten tarkkuuden verifiointiin. Simulaattorin laatua arvioidaan sen mallien ja simulointirutiinien tehokkuuden pohjalta. Tämän diplomityön päätavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa stationääritilan massataselaskenta-algoritmi. Algoritmia käytetään hydrometallurgisten ja kemiallisten prosessien simulointiin Prosessien ohjauksen ja automaation laboratoriossa kehitetyssä simulointiympäristössä. Kirjallisuusosan alussa kuvataan yleisimmät kaupalliset prosessisimulaattorit. Seuraavaksi kirjallisuusosassa käsitellään massataselaskentaa ja siinä käytettäviä algoritmeja. Massataselaskennan algoritmeista esitellään kaksi tärkeintä, yhtälöpohjainen ja modulaarinen. Kokeellinen osa keskittyy massataselaskentaan soveltuvan algoritmin kehittämiseen ja algoritmin toteuttamiseen simulaattoriin. Kehitetyn algoritmin ominaisuuksia arvioidaan Harjavallan nikkeliprosessista otetulla esimerkillä. Vertaamalla tuloksia ja simuloituja prosessiarvoja voidaan todeta, että kehitetty algoritmi soveltuu metallurgisten prosessien simulointiin.fi
dc.format.extent79
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/86620
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-2020120445458
dc.language.isoenen
dc.programme.majorProsessien ohjaus ja hallintafi
dc.programme.mcodeKem-90fi
dc.rights.accesslevelclosedAccess
dc.titleSteady-state mass balance simulation of hydrometallurgical processesen
dc.titleHydrometallurgisten prosessien staattinen massa tase simulointifi
dc.type.okmG2 Pro gradu, diplomityö
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.publicationmasterThesis
local.aalto.idinssi14007
local.aalto.openaccessno
Files